temel eğitim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte temel eğitim kelimesinin manası:

  1. İlköğretimi kapsayan eğitim sistemi.
  2. Örgün eğitimden yararlanma olanağı bulamamış kimselere uygulanan ve onları toplumsal, ekonomik ve kültürel yönlerden aydınlatıp yetiştirmeyi amaç edinen eğitim.
  3. Öğrencilere okuma-yazma, aritmetik, meslek becerileri, ev yönetimi, sağlık bilgisi, fen bilgisi, yurttaşlık bilgisi, din bilgisi alanlarındaki temel kavramları, bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitim.

temel eğitim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları