tempera resim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tempera resim kelimesinin manası:

  1. boyar maddenin ( pigmentlerin ) tutkallı suyla genellikle yumurta akıyla karıştırılması ile elde edilen bir boya türü ile yapılan resim

tempera resim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları