temsil görevi nedir

Temsil Görevi

Temsil görevi, bir kişinin veya kuruluşun başka bir kişi veya kuruluşu temsil etme yetkisine sahip olduğu bir hukuki ilişkidir. Temsil görevi, sözleşme, kanun veya mahkeme kararı ile kurulabilir.

Temsil Görevinin Konusu

Temsil görevinin konusu, temsilcinin temsil ettiği kişi veya kuruluş adına yapabileceği işlemlerdir. Temsilcinin yetkileri, temsil görevinin kurulma şekline göre belirlenir.

Sözleşmeyle Kurulan Temsil Görevi

Sözleşmeyle kurulan temsil görevinde, temsilcinin yetkileri, temsil sözleşmesinde belirlenir. Temsil sözleşmesi, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

Kanunla Kurulan Temsil Görevi

Kanunla kurulan temsil görevinde, temsilcinin yetkileri, kanunda belirlenir. Örneğin, veliler, çocuklarını temsil etme yetkisine sahiptir.

Mahkeme Kararıyla Kurulan Temsil Görevi

Mahkeme kararıyla kurulan temsil görevinde, temsilcinin yetkileri, mahkeme kararıyla belirlenir. Örneğin, mahkeme, bir kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verirse, o kişiyi temsil etmek üzere bir vasi atayabilir.

Temsil Görevinin Kapsamı

Temsil görevinin kapsamı, temsilcinin temsil ettiği kişi veya kuruluş adına yapabileceği işlemlerle sınırlıdır. Temsilci, yetkileri dışında işlem yapamaz.

Temsil Görevinin Sona Ermesi

Temsil görevi, aşağıdaki durumlarda sona erer:

 • Temsilcinin ölümü veya temsil ettiği kişinin ölümü
 • Temsilcinin istifası veya temsil ettiği kişinin temsil görevine son vermesi
 • Temsil görevinin süresinin dolması
 • Temsil görevinin konusu olan işlemin tamamlanması
 • Temsilcinin yetkilerinin geri alınması

Temsil Görevinin Hukuki Sonuçları

Temsil görevi, temsilcinin temsil ettiği kişi veya kuruluş adına yaptığı işlemlerin hukuki sonuçlarını doğurur. Temsilci, yetkileri dahilinde yaptığı işlemlerden dolayı temsil ettiği kişi veya kuruluş sorumludur.

Temsil Görevinin Önemi

Temsil görevi, kişilerin ve kuruluşların hukuki işlemlerini kolaylaştırır. Temsilci, temsil ettiği kişi veya kuruluş adına hukuki işlemleri yerine getirebilir ve böylece temsil ettiği kişi veya kuruluşun zaman ve emek tasarrufu yapmasını sağlar.

Temsil Görevinin Türleri

Temsil görevi, aşağıdaki türlere ayrılır:

 • Yasal temsil: Yasal temsil, kanun tarafından belirlenen temsil görevidir. Örneğin, veliler, çocuklarını yasal olarak temsil ederler.
 • Sözleşmesel temsil: Sözleşmesel temsil, sözleşmeyle kurulan temsil görevidir. Örneğin, bir şirket, başka bir şirketi temsil etmek üzere bir sözleşme yapabilir.
 • Mahkeme kararıyla temsil: Mahkeme kararıyla temsil, mahkeme kararıyla kurulan temsil görevidir. Örneğin, mahkeme, bir kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verirse, o kişiyi temsil etmek üzere bir vasi atayabilir.

Temsil Görevinin Örnekleri

Temsil görevinin örnekleri şunlardır:

 • Bir avukatın müvekkilini mahkemede temsil etmesi
 • Bir şirketin başka bir şirketi temsil etmek üzere bir sözleşme yapması
 • Bir velinin çocuğunu okulda temsil etmesi
 • Bir vasinin akıl sağlığı yerinde olmayan kişiyi temsil etmesi

Sonuç

Temsil görevi, kişilerin ve kuruluşların hukuki işlemlerini kolaylaştırır. Temsilci, temsil ettiği kişi veya kuruluş adına hukuki işlemleri yerine getirebilir ve böylece temsil ettiği kişi veya kuruluşun zaman ve emek tasarrufu yapmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi