temsilci sözlük anlamı nedir?

Sözlükte temsilci kelimesinin manası:

  1. Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil.
  2. Benzerlerine örnek olan kimse veya şey
    Örnek: Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi. N. Cumalı
  3. Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse.
  4. Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen kişi veya işletme.
  5. Bk. mümessil.

temsilci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları