tenezzühü zatı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tenezzühü zatı kelimesinin manası:

  1. Zata mahsus tenezzüh. Yani zatının bütün noksan sıfatlardan, kusurlardan temiz ve uzak oluşu.(Zat-ı Vacib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna ve kudsiyetine layık bir tarzda ve istiğna-i zatisine ve gına-i mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına ve tenezzüh-ü zatisine münasib bir şekilde, hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: tenezzüh-ü zâtî)

tenezzühü zatı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları