Tensor ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tensor" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tensor" ne demek?

 1. ), (anat.) bir organı geren kas

 2. Üçten fazla elemana dayanarak tanımlanabilen vektör niceliği.

 3. Geren kas, gerey, dansör

Tensor nedir? İlişkili sözcükler

 • Covariant Tensor: Kovaryant tansör devamı...
 • Mixed Tensor: Karışık tensör devamı...
 • Contravariant Tensor: Kontravaryant tansör devamı...
 • Tensor Field: Tensör alanı devamı...
 • Kovaryant Tensor: (0,s] tipinde bir tensör. devamı...
 • Bulanıklıkölçüm: Bir sıvıda, asılı bulunan taneciklerin niteliğini, ışık geçiriminin sıvıdaki katıların niceliğiyle değişmesine dayanarak belirleme. devamı...
 • Kısaltmalı Sözcük: Birden fazla sözcüğün baş harfleriyle kurulmuş sözcük: Nato (North Atlantic Treaty Organization : Kuzey Atlantik Paktı Örgütü) , Cento (Central Treatry Organization : Merkezî Antlaşma Örgütü) , Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization”. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) vb. devamı...
 • Tenzor: Geren, gerici. Geren, gerici.Dgr.: anat. tensor devamı...
 • Anatomical Diagnosis: bir patolojik olguya dayanarak bir organ ya da bölgenin tanımlanması, devamı...
 • Phlebotomus Chinensis: Çin’De iç organ layşmanyozisin vektörü olan bir tür kum sineği. devamı...

Tensor ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.