Tepeli Tavuklar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tepeli Tavuklar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tepeli Tavuklar" ne demek?

 1. (Yun. opisthe: artta, geride; kome: saç) Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, tavuksular (Galliformes) takımından bir alt takım.

Tepeli Tavuklar nedir? İlişkili sözcükler

 • çöl Tavukları: (Yun, pteron: kanat; kleis: anahtar) Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinataè) bölümünün, yağmur kuşları (Charadriiformes) takımından, renk bakımından çöl hayatına uyum sağlamış gerçek çöl kuşları. devamı...
 • Tavuklar: Tavuksular takımının bir alt takımı. Kuşlar (Aves) sınıfının, tavuksular (Galliformes) takımından, orta büyüklükte, kısa kanatlı, yerde yaşayan, ayakları koşmaya ve eşelemeye elverişli, taşlıkları bulunan, eti yenen, sülüngiller (Phasianidae), orman tavuğugiller devamı...
 • Obruk Artlılar: (Yun. opisthe: artta, geride; koilos: boşluk, obruk) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımından, kuyruk omurlarından önceki omurların merkez bölgelerinin art kısımları içeri çökük bir alt takım. devamı...
 • Bataklık Kuşları: Omurgalı hayvanlardan hem tavuksuları hem yağmur kuşlarını içine alan kuşlar sınıfı. Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünden, uzun boyunlu, parmakları perdeli ya da perdesiz, uzun bacaklı türleri olan bir takım, devamı...
 • çobanaldatanlar: Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımından, geniş ve yassı başlı, yumuşak tüylü, çobanaldatangiller (Caprimulgidae) familyasını da içine alan bir alt takım. devamı...
 • Inambu: Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, tinamular (Tinamiformes) takımının, tinamugiller (Tinamidae) familyasından, 42 cm kadar uzunlukta, Peru ve Arjantin’de yaşayan bir tür. devamı...
 • Sülüngiller: Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının, tavuksular ve tavuklar alt takımına giren geniş bir familyası, tavukgiller. Kuşlar (Aves) sınıfının, tavuksular (Galliformes) takımının, tavuklar (Galli) alt takımından, erkekleri başlarında renkli ibikler ya da devamı...
 • Ağaç Tavuğugiller: Kuşlar (Aves) sınıfının, tavuksular (Galliformes) takımının, tavuklar (Galli) alt takımından, kanatları iyi gelişmiş, Amerika’nın sıcak bölgelerinde yaşayan, hokko (Crax alector) türü iyi bilinen bir familya. devamı...
 • Gece Yırtıcıları: Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımından, gagaları dipten itibaren çengel gibi kıvrık, kısa vücutlu, gözleri çok iyi gelişmiş, gece faal olan bir alt takım. devamı...
 • Boynuzlu Kuşlar: Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, kazsılar (Anseriformes) takımından, gagaları ve boyunları kısa, başlarında boynuz biçiminde bir çıkıntı olan, parmakları çengel şeklinde ve ucunda tırnaklar bulunan, kanatları yuvarlak bir alt takım. devamı...

Tepeli Tavuklar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.