tepki çekimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tepki çekimi kelimesinin manası:

  1. Bir kimsenin sözlerinin, bu kimseyi dinleyenler üzerindeki etkisini gösteren çekim. (Böyle bir çekim genellikle bir karşı açıdır, omuz çekimidir ve sessizdir).
  2. Bir olayın hemen ardından bunun herhangi bir kimse üzerindeki etkisini gösteren ya da bu olayı göstermeksizin bunun bir kimse üzerinde uyandırdığı tepkiyi yansıtan çekim

tepki çekimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları