Tereyağı Asidi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tereyağı Asidi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tereyağı Asidi" ne demek?

 1. Bütirik asit.

Tereyağı Asidi nedir? İlişkili sözcükler

 • Izoasit: Selülotik mikroorganizmaların gelişimi için gerekli olan, normal olarak işkembe fermantasyonu sonucunda oluşan izobütirik asit, izovalerik asit, 2-metil bütirik asit ve valerik asitlerin karışımı. devamı...
 • Tereyağı Asidi Tayini: Bütirik asit tayini. devamı...
 • Bütirat Silajları: Klostridiyal fermantasyona sahip silajlarda bütirik asit ve asetik asit miktarlarının yüksek, laktik asit miktarının düşük olduğu, buna bağlı olarak da pH değeri 5-6 arasında olan silajlar. devamı...
 • Asetoasetat: Asetoasetik asidin tuz, ester veya anyon formu, oksobütirat, diasetik asit, ketobütirik asit. devamı...
 • Bütirik Asit Fermantasyonu: Clostridium türleri tarafından glikozun anaerobik koşullarda yıkımlanarak bütirik asit, asetik asit, CO2, H ve bazı durumlarda aseton, bütanol, bütilen glikol vb. maddelerin meydana gelmesi olayı. devamı...
 • Bütirik Asit Fermantasyonu: Clostridium türleri tarafından glikozun anaerobik koşullarda yıkımlanarak bütirik asit, asetik asit, CO2, H ve bazı durumlarda aseton, bütanol, bütilen glikol vb. maddelerin meydana gelmesi olayı. devamı...
 • Isobutyric Acid: İzobütirik asit devamı...
 • Butyric Acid: Bütirik asit devamı...
 • Beta Hydroxybutyric Acid: Beta hidroksi bütirik asit devamı...
 • Butyrate: Bütirik asit tuzu (kimyasal madde) devamı...

Tereyağı Asidi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.