Termodinamik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Termodinamik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Termodinamik" ne demek?

 1. Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu.

 2. Bk. ısıldirik bilgisi

 3. Bk. ısıldevimbilim

 4. Isı, sıcaklık, iş enerji dönüşümleri ve türleri arasındaki ilişkiler ve bu arada meydana gelen yan olayları inceleyen enerji bilimi.

 5. Kimyasal tepkimeler ve fiziksel olayların oluşum koşullarını, ara etkileşmelerini erke değişimlerine göre inceleyen bilim dalı.

 6. –Iişi–, sıcaklık, iş enerji dönüşümleri ve türleri arasındaki ilişkiler ve bu arada meydana gelen yan olayları inceleyen enerji bilimi.

Termodinamik nedir? İlişkili sözcükler

 • Termodinamik: Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu. Bk. ısıldirik bilgisi devamı...
 • Kimyasal Enerji: Kimyasal tepkimeler sırasında ortaya çıkan enerji. Kimyasal reasiyonlarla ilgili enerji; kimyasal tepkimelerde açığa çıkan enerji. devamı...
 • Termodinamik Sıcaklık ölçeği: Bk. ısıldirik sıcaklık ölçeği devamı...
 • Dil Bilimi: Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik. Sosyal bir kurum olan dilin genel ve devamı...
 • Biyoşimi: Organ dokularındaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. devamı...
 • Eş Zamanlı Dil Bilimi: Bir dilin zaman içindeki değişme ve gelişmesi sırasında, belirli bir dönemde ortaya çıkan olgularını inceleyen dil bilimi. Dil olaylarını değişme ve gelişme seyrine bakmadan belirli bir zaman süreci içinde inceleyen devamı...
 • Biyoenerjetik: (Yun. bios: hayat; energia: faaliyet) Bir ekosistemde enerji akışı. Canlı organizmalarda enerji değişmelerinin incelenmesi. Canlı hücrelerde enerjinin açığa çıkması, dönüşümü, depolanması ve kullanılmasını inceleyen enerji bilimi. devamı...
 • Enerji Dengesi: Enerji alımıyla harcaması arasındaki denge. Enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman vücutta fazla enerji depolanır ve vücut ağırlığında artış görülür, pozitif enerji dengesi. Enerji alımı az olduğunda vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında azalma görülür, negatif enerji dengesi. devamı...
 • Edim Bilimi: Dil hareketleriyle onu algılayan insan arasındaki ilişkiyi inceleyen dil bilimi dalı. devamı...
 • Parapsikoloji: Doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama vb. olayları inceleyen ruh bilimi. devamı...

Termodinamik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.