ters agonist sözlük anlamı nedir?


Sözlükte ters agonist kelimesinin manası:

  1. Modifiye iki durum modeline göre almacı etkin durumuna değil de etkin olmayan durumuna yüksek çekicilik gösteren agonist ilaçların ortama eklenmesiyle, etkin ve etkisiz durumlar arasındaki dengenin etkisizlik lehine geçmesi sonucu bir diğer ilacın spontan etkinliğini azaltan ilaç.

ters agonist ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları