teşebbüs nedir

Teşebbüs Nedir?

Teşebbüs, ekonomik bir değeri olan bir ürünü veya hizmeti üretmek veya sağlamak amacıyla kaynakları bir araya getiren ve yöneten bir organizasyondur. Teşebbüsler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya kamu kuruluşları olabilir. Ancak, en yaygın teşebbüs türü, kar amacı güden özel sektör işletmeleridir.

Teşebbüsler, ekonomide önemli bir rol oynarlar. Ürün ve hizmet üreterek istihdam yaratırlar, vergi öderler ve ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. Ayrıca, teşebbüsler, yenilik ve teknolojik gelişme için önemli bir kaynak oluştururlar.

Teşebbüslerin Özellikleri

Teşebbüsler, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Ekonomik bir değeri olan bir ürün veya hizmet üretmek veya sağlamak amacıyla kaynakları bir araya getirirler ve yönetirler.
 • Kar amacı güden veya kar amacı gütmeyen olabilirler.
 • Özel sektör, kamu sektörü veya kar amacı gütmeyen sektörde faaliyet gösterebilirler.
 • Farklı boyutlarda olabilirler. Küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler ve büyük işletmeler olarak sınıflandırılabilirler.
 • Farklı sektörlerde faaliyet gösterebilirler. Üretim, hizmet, perakende, finans, inşaat, ulaştırma, iletişim, sağlık, eğitim, turizm gibi birçok farklı sektörde teşebbüsler bulunabilir.

Teşebbüslerin Türleri

Teşebbüsler, aşağıdaki türlere ayrılabilir:

 • Bireysel teşebbüs: Tek bir kişinin sahibi olduğu ve yönettiği teşebbüstür.
 • Ortaklık: İki veya daha fazla kişinin ortaklaşa sahip olduğu ve yönettiği teşebbüstür.
 • Şirket: Ortakların sorumluluğunun şirketin malvarlığı ile sınırlı olduğu bir teşebbüs türüdür.
 • Kooperatif: Üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve üyeler tarafından yönetilen bir teşebbüs türüdür.
 • Kamu iktisadi teşebbüsü: Devlet tarafından kurulan ve yönetilen bir teşebbüs türüdür.

Teşebbüslerin Önemi

Teşebbüsler, ekonomide önemli bir rol oynarlar. Ürün ve hizmet üreterek istihdam yaratırlar, vergi öderler ve ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. Ayrıca, teşebbüsler, yenilik ve teknolojik gelişme için önemli bir kaynak oluştururlar.

Teşebbüsler, aşağıdaki nedenlerle önemlidir:

 • İstihdam yaratırlar: Teşebbüsler, ürün ve hizmet üretmek için işçi çalıştırırlar. Bu sayede, işsizlik oranının düşmesine ve insanların geçimini sağlamasına yardımcı olurlar.
 • Vergi öderler: Teşebbüsler, faaliyetlerinden elde ettikleri gelir üzerinden vergi öderler. Bu sayede, devletin gelir elde etmesine ve kamu hizmetlerinin finansmanına katkıda bulunurlar.
 • Ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar: Teşebbüsler, ürün ve hizmet üreterek ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. Ayrıca, teşebbüsler, yenilik ve teknolojik gelişme için önemli bir kaynak oluştururlar. Bu sayede, ekonomik verimliliğin artmasına ve rekabet gücünün yükselmesine yardımcı olurlar.
 • Yenilik ve teknolojik gelişme için önemli bir kaynak oluştururlar: Teşebbüsler, yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek için sürekli olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütürler. Bu sayede, yenilik ve teknolojik gelişme için önemli bir kaynak oluştururlar.

Sonuç

Teşebbüsler, ekonomide önemli bir rol oynarlar. Ürün ve hizmet üreterek istihdam yaratırlar, vergi öderler ve ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. Ayrıca, teşebbüsler, yenilik ve teknolojik gelişme için önemli bir kaynak oluştururlar.


Yayımlandı

kategorisi