Teselsül Etmek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Teselsül Etmek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Teselsül Etmek" ne demek?

 1. Kesintisiz, zincirleme sürüp gitmek.

Teselsül Etmek nedir? İlişkili sözcükler

 • Skitter: Hafifçe kayarak veya aceleyle gitmek, suyun yüzünde kayarak gitmek: kaydırmak. Su sıçratarak gitmek, suda sıçrayarak gitmek, sekerek gitmek, sıçramak, ok gibi fırlamak devamı...
 • Zincirleme Ad Tamlaması: (Derleme.. zincirleme isim tamlaması, zincirleme tamlama, zincirleme isim takımı) Bir ad tamlamasının ikinci bir ad tamlaması kurması: Evin kapısının kilidi; pencerenin camının kırılmasının sebebi; evin duvarının yıkıntılarının kaldırılmasının gecikmesi; Ziraat Bankası kambiyo müdürlüğü memurlarının durumunun görüşülmesi vb. devamı...
 • Teselsülü Ilel: İlletlerin zincirleme devam etmesi. Sebeblerin teselsülü. (Osmanlıca’da yazılışı: teselsül-ü ilel) devamı...
 • Fasılasız: Kesintisiz, biteviye. Arasız, aralıksız, durmadan, ara vermeden, kesintisiz, biteviye Örnek: Biraz durursa yere yıkılacağını sanarak fasılasız yürüyordu. P. Safa devamı...
 • Durum Ulacı: Zarf-Fiil. (Derleme.. hal ulacı) Eylemin durumunu belirten, niteleyen ulaç : Güle güle gitmek (gül-e gül-e) , söylenerek gitmek (söyle-n-erek) , söylemeden gitmek (söyle-me-den) , söylemeksizin gitmek (söyle-mek-siz-in) vb. devamı...
 • Teselsül: Zincirleme. Birbirine bağlı, birbiri ile ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra, silsile Örnek: Gözleri kamaştıran güneş aydınlığında bu sesler küçük kubbelerin bitmez tükenmez teselsülünü açar ve parıldatırdı. A. Ş. Hisar Birden fazla kimsenin bir devamı...
 • Teselsülat: (Teselsül. C.) Zincirlemeler. Zincirleme gitmeler. (Osmanlıca’da yazılışı: teselsülât) devamı...
 • Go On Shanks Pony: Tabanvayla gitmek, yayan gitmek, yürüyerek gitmek devamı...
 • Resort: Gitmek, sık sık gitmek (to ile ) baş vurmak, müracaat etmek, başka çare kalmayınca kullanmak. devamı...
 • Sidle: Yan yan gitmek Yan yana gitmek, sokulmak, yan yan gitmek devamı...

Teselsül Etmek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.