Teşkilatı Esasiye Kanunu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Teşkilatı Esasiye Kanunu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Teşkilatı Esasiye Kanunu" ne demek?

 1. Anayasa.

Teşkilatı Esasiye Kanunu nedir? İlişkili sözcükler

 • Vazolunmak: Konulmak Örnek: … Türk milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya onun eliyle vazolunan bu Anayasa… Anayasa devamı...
 • Constitution: Kurma, oluşturma, bünye, yapı, yaradılış; meydana getirme; huy, karakter; anayasa, tüzük Anayasa devamı...
 • Kanun Koyucu: Yasa koyucu Örnek: Anayasa Mahkemesi … kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Anayasa devamı...
 • Takiben: Ardından. İzleyerek, hemen sonra Örnek: Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin … Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler. Anayasa Takip ederek, takip suretiyle. (Osmanlıca’da yazılışı: ta’kiben) devamı...
 • Yasama Dokunulmazlığı: Yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz. Anayasa devamı...
 • Teşkilatı Esasiye: Anayasa. Kanun-u esasi. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salahiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır. (Osmanlıca’da yazılışı: teşkilât-ı esasiye) devamı...
 • Tüze Yargılıkları: Anayasa, danıştay, uyuşmazlık, askerlere özgü yargılıklar gibi Anayasa ve özel yasalarla görevlendirilen yargıyerlerinin görevleri dışında kalan bütün uyuşmazlıkları çözümlemekle yükümlü ve yargıçlar yasasına bağlı yargıçlarla çalışan yargı yerleri. devamı...
 • Constitutional Charter: Anayasa devamı...
 • Paramount Law: Anayasa devamı...
 • Kanunuesasi: Anayasa. devamı...

Teşkilatı Esasiye Kanunu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.