Testerebalığıgiller ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Testerebalığıgiller" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Testerebalığıgiller" ne demek?

 1. Gövdesi basık, ağzı testere biçiminde, örnek cinsi testerebalığı olan bir köpekbalığı familyası.

Testerebalığıgiller nedir? İlişkili sözcükler

 • Testere Balığıgiller: Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh Örnek: Bu işin içyüzünü dostlarımızın bize gösterdikleri telgraf haberlerinden yeter bir vuzuh ile öğrenmekte gecikmemiştik. Y. K. Karaosmanoğlu Gövdesi basık, ağzı testere biçiminde, örnek cinsi testere balığı olan bir köpek balığı familyası. devamı...
 • Testerebalığı: Testerebalığıgillerden, atlantik okyanusu ve akdeniz’de yaşayan, burnu uzun ve iki yanı testere gibi dişli olan iri bir balık, marangozbalığı (pristis pristis). devamı...
 • Yunus Balığıgiller: Örnek hayvanı yunus balığı olan, balinaların bir alt familyası. Memeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımının, dişli balinalar (Odontoceti) alt takımından, ağızları genellikle gaga biçiminde uzamış, dişleri küçük ve koni biçiminde, devamı...
 • Fulya Balığıgiller: Örnek hayvanı fulya balığı olan omurgalı hayvanlar sınıfı. Balıklar (Pisces) sınıfinın, köpek balıklan (Selachii) takımının, örtülü omurlular (Tectospondyli) alt takımından, göğüs yüzgeçleri büyük, enleri boylarından geniş, kuyruklan kamçı biçiminde, sırt devamı...
 • Kurdele Balığıgiller: Örnek hayvanı kurdele balığı olan balıklar familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçtiler (Acanthopterygii) alt takımından, vücutları şerit biçiminde, üzerleri çok küçük ve yuvarlak pullarla kaplı, Atlantik devamı...
 • Amerika Sarıasmasıgiller: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, gagaları koni biçiminde, kuyrukları uzun ve yuvarlak, 110 kadar türü olan bir familya. devamı...
 • Kayabalığıgiller: Kemikli balıklardan, küçük boyda, iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya. Asalakbilimde, yapraksolucanlara arakonakçı türleri dolayısıyle adı geçen kemiklibalıklar familyası. devamı...
 • özkedibalığıgiller: Köpekbalıklarının örtülü omurgalılara giren bir familyası. devamı...
 • Yılan Balığıgiller: Örnek türü yılan balığı olan, karınları yüzgeçsiz balıklar familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, karınları yüzgeçsizler (Apopodes) alt takımından, vücutları ince, uzun ve yılan biçiminde, çoğunluğu pulsuz, yumurtlamak devamı...
 • Hortum Ağızlıgiller: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, vücutları ince, uzun, ağızları boni biçiminde, Atlantik ve Hint okyanuslarında yaşayan türleri olan bir familya. Kemikli balıklardan, devamı...

Testerebalığıgiller ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.