tevfiki ilahı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tevfiki ilahı kelimesinin manası:

  1. Cenab-I Hakk'ın insanı doğru yola lütfu ile sevketmesi.(Ey evliya-i umur! Tevfik isterseniz kavanin-i adetullaha tevfik-i hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlikle cevab-ı red alacaksınız. H.) (Osmanlıca'da yazılışı: tevfik-i ilâhî)

tevfiki ilahı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları