tevvab isminin fazileti

Tevvab İsminin Fazileti

İngilizce Anlamı: The virtue of the name Tawwaab

Türkçe Anlamı: Tevvab isminin fazileti

Giriş

Tevvab, Allah’ın (c.c.) 99 isminden biridir ve “tövbeleri kabul eden” anlamına gelir. Bu isim, Allah’ın (c.c.) merhametli ve bağışlayıcı doğasını vurgular ve O’nun kullarının hatalarından tövbe etmelerine ve bağışlanmalarına izin verdiğini gösterir. Tevvab isminin fazileti, Kuran-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadislerinde belirtilmiştir.

Kuran-ı Kerim’de Tevvab İsmi

Kuran-ı Kerim’de Tevvab ismi birçok ayette geçmektedir. Örneğin, Bakara Suresi’nin 37. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

“Rabbiniz, kullarına zulmettikleri zaman tövbe edip O’na yönelenleri ve yaptıklarından vazgeçenleri bağışlar. Çünkü Allah tövbeleri kabul edendir, merhamet edendir.”

Bu ayet, Allah’ın (c.c.) kullarının hatalarından tövbe etmelerini kabul ettiğini ve onları bağışladığını açıkça ifade etmektedir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hadislerinde Tevvab İsmi

Hz. Muhammed (s.a.v.), Tevvab isminin fazileti hakkında birçok hadis söylemiştir. Örneğin, Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur:

“Allah Teala, tövbe eden kulunu, tövbe etmeden önceki halinden daha çok sever.”

Bu hadis, Allah’ın (c.c.) tövbe eden kullarına olan sevgisini ve merhametini göstermektedir.

Tevvab İsminin Faziletleri

Tevvab isminin faziletleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • Günahların Bağışlanması: Tevvab ismini zikretmek, günahların bağışlanmasına vesile olur.
  • Merhametin Artması: Tevvab ismini zikretmek, Allah’ın (c.c.) merhametinin artmasına yardımcı olur.
  • Tövbenin Kabulü: Tevvab ismini zikretmek, tövbelerin kabul edilmesine yardımcı olur.
  • Rızkın Genişlemesi: Tevvab ismini zikretmek, rızkın genişlemesine yardımcı olur.
  • Hastalıkların Şifası: Tevvab ismini zikretmek, hastalıkların şifasına yardımcı olur.

Tevvab İsminin Zikri

Tevvab ismini zikretmenin birçok yolu vardır. En yaygın yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Namazda: Namazlarda Tevvab ismini zikretmek faziletlidir.
  • Tesbih: Tevvab ismini tesbih çekerek zikretmek de faziletlidir.
  • Dua: Dualarda Tevvab ismini zikretmek, Allah’ın (c.c.) merhametini celbetmeye yardımcı olur.

Sonuç

Tevvab ismi, Allah’ın (c.c.) merhametli ve bağışlayıcı doğasını vurgulayan önemli bir isimdir. Bu ismi zikretmek, günahların bağışlanmasına, merhametin artmasına, tövbelerin kabul edilmesine, rızkın genişlemesine ve hastalıkların şifasına yardımcı olur. Tevvab isminin faziletini bilmek ve bu ismi zikretmek, Allah’ın (c.c.) rahmetine ve mağfiretine ulaşmak için önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi