thanklessly sözlük anlamı nedir?

Sözlükte thanklessly kelimesinin manası:

  1. Nankörce, haince, minnettar olmayan bir şŸekilde; ödeme yapmayan bir şŸekilde, minnettarlık göstermeyen bir şŸekilde

thanklessly ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları