the five scrolls sözlük anlamı nedir?

Sözlükte the five scrolls kelimesinin manası:

  1. BeşŸ parşŸömen, İbrani İncili'nin üçüncü bölümü, Kutsal Yazmaların beşŸ kitabı (şžarkıların şžarkısı, Ruth, Yeremya peygamberin mersiyeler kitabı, Ecclesiastes (eski Ahit'te Hz. Süleyman'a yazılan kitap) ve Esther)

the five scrolls ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları