the more sözlük anlamı nedir?

Sözlükte the more kelimesinin manası:

  1. Daha fazla, - dereceye kadar, kadar, daha (iki şŸey arasındaki bağŸlantıyı belirtmek için kombinasyon içerisinde kullanılan, ör. "daha çok çalışŸırsan, daha iyi yaparsın" veya "daha çok alışŸtırma yaparsan daha iyi çalarsın")

the more ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları