the most reverend sözlük anlamı nedir?

Sözlükte the most reverend kelimesinin manası:

  1. Hrist. Pek Muhterem (başŸpiskoposun isminden önce kullanılan unvan): the Most Reverend Michael Ramsey Pek Muhterem Michael Ramsey.

the most reverend ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları