the supreme punishment sözlük anlamı nedir?

Sözlükte the supreme punishment kelimesinin manası:

  1. İdam cezası, ölüm cezası

the supreme punishment ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları