thee sözlük anlamı nedir?

Sözlükte thee kelimesinin manası:

  1. Eski (thou zamirinin i hali) seni, sana
  2. Sen.
  3. Seni, sana, sen

thee ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları