then sözlük anlamı nedir?

Sözlükte then kelimesinin manası:

  1. ), (s.), (i.) o zaman, o vakit
  2. Ondan sonra, derken
  3. Başka zaman, sonra
  4. Ayrıca
  5. Şu halde, öyle ise
  6. Netice olarak
  7. Bunun için
  8. O zaman vaki olan
  9. O zaman
  10. Zamanki, o zamanlarki

then ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları