Theology ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Theology" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Theology" ne demek?

 1. İlahiyat, tanrıbilim, teoloji
 2. İlahiyat, tanrıbilim

Theology nedir? İlişkili sözcükler

 • Divinity: Tanrılık vasfı, ilahi vasıf, metafizik kuvvet, salt mükemmellik İlâhiyat devamı...
 • Teolog: İlahiyatçı, tanrı bilimci. devamı...
 • Kenosis: İsa’Nın insan olmak için tanrısal doğŸasından vazgeçtiğŸi doktrin (Teoloji) devamı...
 • Gizemsel: Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik. (Yun. mystikos < myein = gözlerini yummak, kapamak) : Duyusal algılardan koparak gizem dolu iç aydınlığa erişmeye ilişkin. Bu bağlamda: 1- Her türlü özne-nesne ayrımını, devamı...
 • Godship: Tanrılık, kutsallık, tanrı, kutsal olma; tanrı derecesi veya durumu; tanrı, tanrıça; (Mizah) tanrıya benzer kişŸiye istinaden kullanılan unvan devamı...
 • Olympian: Olimpos dağına veya tanrılarına ait Tanrısal devamı...
 • Eschatological: (Teoloji) eskatalogya (dünyanın sonu ve öbür dünyayı anlatan bilim dalı) ile alakalı; dünyanın sonu ile alakalı tüm doktrinlerle alakalı devamı...
 • Theistically: Tanrı/Tanrılar inancıyla, Tanrı veya Tanrıların varlığŸına inanma yolu ile devamı...
 • Tanrıbilim: Tanrı’nın varlığı ve nitelikleri üzerinde ileri sürülen bilgi, görüş ve inançları yöntemli biçimde inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da devamı...

Theology ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.