throwing good money after bad sözlük anlamı nedir?

Sözlükte throwing good money after bad kelimesinin manası:

  1. BaşŸArılı olmayan veya başŸarılı olmayacak bir şŸey için kaynakları boşŸa harcayan

throwing good money after bad ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları