tıbbi deontoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tıbbi deontoloji kelimesinin manası:

  1. Hekimin mesleki etkinlikleri sırasında hastasına, hasta sahibine, meslektaşlarına ve topluma karşı uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar, tutum ve davranışların normatif bilgisi.

tıbbi deontoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları