ticari ad sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ticari ad kelimesinin manası:

  1. İlacı ilk kez bulan firmanın veya o ilacı içeren müstahzarları üreten diğer firmaların kendi ürünlerine verdikleri özel ad.
  2. Üreticisi, bayi veya üreticinin temsilcisi tarafından satışa sunulan ticari yemi belirleyen herhangi bir sözcük, ad, işaret (sembol) veya grafik veya bunların herhangi bir birleşimi.

ticari ad ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları