tightrope

Tightrope: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

“Tightrope” kelimesi, genellikle yüksek bir noktadan diğerine gerilmiş ve üzerinde yürümek için kullanılan dar bir tel veya ip anlamına gelir. Bu tel, genellikle sirklerde veya diğer gösterilerde akrobatlar tarafından kullanılır.

Türkçe Anlamı:

“Tightrope” kelimesinin Türkçe karşılığı “ip cambazlığı”dır. İp cambazlığı, bir ip üzerinde dengede yürüme sanatıdır ve genellikle sirklerde veya diğer gösterilerde yapılır.

Kullanımı:

“Tightrope” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de mecazi bir anlamda da kullanılır. Bu mecazi anlam, zor veya tehlikeli bir durumda dengede kalma veya risk alma durumunu ifade eder. Örneğin:

 • İngilizce: He is walking a tightrope between his job and his family. (İş ve ailesi arasında bir ip cambazlığı yapıyor.)
 • Türkçe: İp cambazlığı yaparak hayatını sürdürüyor. (Zorlu bir hayat yaşıyor.)

Kökeni:

“Tightrope” kelimesi, “tight” (sıkı) ve “rope” (ip) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu kelime, ilk olarak 16. yüzyılda İngilizce’de kullanılmıştır.

Örnek Cümleler:

İngilizce:

 • The acrobat walked across the tightrope with ease. (Akrobat, ip cambazında rahatlıkla yürüdü.)
 • The politician was walking a tightrope between the two parties. (Politikacı, iki parti arasında bir ip cambazlığı yapıyordu.)

Türkçe:

 • İp cambazı, ip üzerinde ustalıkla yürüdü.
 • İş adamı, iflas ve başarı arasında bir ip cambazlığı yapıyordu.

İlgili Kelimeler:

 • Acrobat: İp cambazı veya akrobat
 • Circus: Sirk
 • Balance: Denge
 • Risk: Risk
 • Danger: Tehlike

Sonuç:

“Tightrope” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de hem gerçek hem de mecazi anlamlarda kullanılan önemli bir kelimedir. Bu kelimenin doğru kullanımı, hem yazılı hem de sözlü iletişimde netlik ve doğruluk sağlar.


Yayımlandı

kategorisi