tikel bağlanım sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tikel bağlanım kelimesinin manası:

  1. (bağlanım çözümlemesi) k bağımsız değişkenden kl'i boşlandığında geriye kalan tek değişken ile bağımlı değişken arasındaki bağlanım.

tikel bağlanım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları