Tikel Etki Karışımı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tikel Etki Karışımı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tikel Etki Karışımı" ne demek?

 1. (Deneysel tasarım) Birkaç yinelemeli bir etkensel deney tasarımında, etki karışımının yalnızca bazı yinelemeler için var olması.

Tikel Etki Karışımı nedir? İlişkili sözcükler

 • Dengeli Etki Karışımı: (Deneysel tasarım) Etkensel deney tasarımında, etkileşim bileşenlerinin aynı ölçüde karıştırılması. devamı...
 • Yarı Yinelemeli Tasarım: (Deneysel tasarım) Birleşimlerinden yalnızca yarısını kullanan kesirli yineleme ilkesine dayalı deney tasarımı. devamı...
 • Tümüyle Rasgele Tasarım: (Deneysel tasarım) İşlemlerin deneysel birimlere rasgele dağıtıldığı yalın bir deney tasarımı. devamı...
 • Ana Etki: (Deneysel tasarım) Bir deney tasarımında, öteki işlemlerden bağımsız olarak ölçülen bir etken ya da işlemin etkisi. devamı...
 • Latin Dördül Tasarımı: (Deneysel tasarım) Her biri k düzeyli üç bağımsız değişken ile yapılan deneylerde, deneysel yanılgıyı küçültmek için işlemlerin her dizeç ve dikeçte bir kez yinelendiği kxk gözeden oluşan deney tasarımı. devamı...
 • Tanımlayıcı Bağıntı: (Deneysel tasarım) Etkensel tasarımda yineleme sayısını azaltmak amacıyla, kullanılan işlem birleşimleri ile kullanılmamış birleşimler arasındaki etkileşimleri karşılaştıran bağıntı, devamı...
 • Ikil Etki Karışımı: (Deneysel tasarım) İki ayrı değişim kaynağı ile iki ayrı işlem öbeğinin karışımı. devamı...
 • örgü Dördül Tasarımı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı. devamı...
 • örgü Tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. devamı...
 • Etki Karışımı: (Deneysel tasarım) İşlem sayısının artması dolayısıyla bölüklerin büyümesi durumlarında, bu bölükleri küçültmek amacıyla, bazı etken ya da etkileşimlerin önemli görülmeyen bazı bölük etkileri ile karıştırılması durumu. devamı...

Tikel Etki Karışımı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.