tikel önerme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tikel önerme kelimesinin manası:

  1. Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme, tümel önerme karşıtı.
  2. Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme. Formülü: Bazı S ler P dir. Karşıtı bk.tikel önerme

tikel önerme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları