Tinselcilik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tinselcilik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tinselcilik" ne demek?

 1. Evrenin gerçeğinin manevi nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhsal yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm.

 2. Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu, her gerçek olanın manevi olduğunu ve maddi olanın yalnızca manevi gerçekliğin bir görünüşü olduğunu veya salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizik ötesi doktrin, spiritüalizm.

 3. (Lat. Spiritus = tin) : 1- Bütün gerçekliğin özünün tin olduğunu, her gerçek olanın tinsel olduğunu ve cisimsel olanın yalnızca tinsel gerçekliğin bir görünüşü olduğunu, ya da salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizikötesi öğreti. 2- (Descartes’ta) Özdekten özce ayrı bir ruhun bulunduğunu öne süren görüş.

Tinselcilik nedir? İlişkili sözcükler

 • Duyumculuk: Her bilginin temelinde duyumların bulunduğu ileri sürülen öğretilerin genel adı, sansüalizm. Bilginin duyumlar yoluyle elde edileceğini ve gerçekte de her bilginin temelinde duyumların bulunduğunu ileri süren öğreti. devamı...
 • ötesi Var Mı: “daha diyecek var mı?” anlamında kullanılan bir söz: “Hasta da olsalar yapmıyorum işte! Ötesi var mı? İşte başhekim, git söyle.” -M. Ş. Esendal. devamı...
 • Heryerdelik: Tanrı’nın her yerde ve her zaman bulunduğuna inanan din ve fizikötesi görüş. devamı...
 • Tinsel: Ruhsal, spiritüal. Manevi, özdeksel karşıtı. devamı...
 • Erkincilik: Bireyin özgürlüğünü ve ekonomik güçler arasında hür yarışmayı savunan, bireyler, sınıflar ve uluslararasındaki ekonomik ilişkilere devletin karışmamasını isteyen öğreti, liberalizm, devletçilik, toplumculuk karşıtı. Herkese vicdan, inanç, düşünce özgürlüğü tanınmasının gerekli devamı...
 • Bireycilik: Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm. Bütüne, genele değil de, bireye, tek olana üstünlük tanıyan görüş, ferdiyetçilik, individüalizm. devamı...
 • Intellectualism: Münevverlik, anlıkçılık, ilmin mantıktan çıktığını ileri süren kuram. Entelektüalizm, zihincilik, anlakçılık; akıl veya zeka kullanımı; saf aklın bilginin kaynağŸı olduğŸu doktrini (Felsefe) devamı...
 • Eleacılık: Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elealıların kurduğu öğreti. // Bu öğretide yalnızca saltık olanın, değişmez olanın, yalnız düşünceyle kavrananın var olduğu öne sürülür; oluş, çokluk, görünebilir olan yadsınır ya da görüntü olarak açıklanır. 2-Temelini Elealılarda bulan, oluşa karşıt olarak varlığın değişmez, bölünmez bir durağanlık olduğunu ileri süren, gerçekliğin özünü değişmeyen varlıklarda gören devamı...
 • Olguculuk: Bu çığırın gerçekçilik akımını doğuran edebî eserlerde uygulanmış biçimi. Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte’un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm. devamı...
 • Metafizik: Doğa ötesi. Bk. fizikötesi Bk. devamı...

Tinselcilik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.