Tip IV Reaksiyon ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tip IV Reaksiyon" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tip IV Reaksiyon" ne demek?

 1. Hücre aracılığıyla olan reaksiyon veya gecikmiş reaksiyon.

Tip IV Reaksiyon nedir? İlişkili sözcükler

 • Delayed Reaction: Gecikmiş reaksiyon devamı...
 • Besin Alerjisi: Bir yiyecek maddesine veya yem katkı maddesine karşı sindirim kanalı veya deride biçimlenen immün aracılı reaksiyon. Genellikle köpeklerde, seyrek olarak da atlarda görülür, besin hipersensitivitesi. devamı...
 • Late: Alın, cebhe. (Osmanlıca’da yazılışı: lat’e) Geç, muayyen zamandan sonra devamı...
 • Endergonik Reaksiyon: Serbest enerjinin alınmasıyla oluşan kimyasal bir reaksiyon. ∆Go pozitif olduğunda serbest enerjinin alınmasıyla ilerleyen reaksiyon. devamı...
 • Monomoleküler Tepkime: Reaksiyon denkleminde bir bileşenin derişiminin yer aldığı reaksiyon. Bir tek molekülle ilgili reaksiyon, molekül içindeki yer değiştirmeler gibi. devamı...
 • özgül Anamnestik Reaksiyon: Geçirilmekte olan bir enfeksiyonun etkeniyle daha önce geçirilmiş enfeksiyonun etkeni arasında çapraz reaksiyon olmasından dolayı yüksek düzeyde antikor cevabın meydana gelmesi. devamı...
 • Ekzotermik Reaksiyon: –Iişi– veren kimyasal bir reaksiyon. devamı...
 • Azgelişmiş: Gelişmesi gecikmiş olan. devamı...
 • Temsilci: Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil. Benzerlerine örnek olan kimse veya şey Örnek: Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi. N. Cumalı Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen devamı...
 • Alerjik Temas Dermatitisi: T lenfosit aracılı gecikmiş tip (Tip-4) aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşan, kaşıntılı ve kızartılı, leke ve kabartılar içeren deri yangısı. Özellikle böcek kovucular gibi yerel uygulanan ilaçlara, mera bitkilerine ve yapışkan elemanlara ilişkilidir. Hayvanlarda, kıl örtüsünün koruyucu etkisi nedeniyle ender olarak görülür. devamı...

Tip IV Reaksiyon ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.