tipleme

  1. Tiplemek işi veya durumu.

  2. Belirli bir tipin tüm çapraşık özelliklerini, bunu en iyi, en rahat, en inandırıcı yoldan yansıtabilecek kişiyle canlandırma.


Yayımlandı

kategorisi