tır ingilizce

İngilizce:

“`
The expression “in essence” is used to emphasize the fundamental or essential nature of something. It suggests that something is true or important in its most basic form.

“In essence” is often used as a synonym for “basically,” “fundamentally,” or “at its core.” It can be used to describe a wide range of things, from abstract concepts to concrete objects.

For example, you might say:

 • “The theory of evolution is, in essence, a story about the survival of the fittest.”
 • “The Mona Lisa is, in essence, a portrait of a woman.”
 • “Happiness is, in essence, a state of contentment.”

“In essence” can also be used to emphasize the importance of something. For example, you might say:

 • “The most important thing, in essence, is to be happy.”
 • “The key to success, in essence, is hard work.”
 • “The purpose of life, in essence, is to find meaning.”

Türkçe:

“Özünde” ifadesi, bir şeyin temel veya asli doğasını vurgulamak için kullanılır. Bir şeyin en temel haliyle doğru veya önemli olduğunu ima eder.

“Özünde” ifadesi genellikle “temelde,” “esas olarak” veya “özünde” ifadelerinin eş anlamlısı olarak kullanılır. Soyut kavramlardan somut nesnelere kadar çok çeşitli şeyleri tanımlamak için kullanılabilir.

Örneğin, şunları söyleyebilirsiniz:

 • “Evrim teorisi özünde en uygun olanın hayatta kalmasıyla ilgili bir hikayedir.”
 • “Mona Lisa özünde bir kadının portresidir.”
 • “Mutluluk özünde bir memnuniyet halidir.”

“Özünde” ifadesi aynı zamanda bir şeyin önemini vurgulamak için de kullanılabilir. Örneğin, şunları söyleyebilirsiniz:

 • “Özünde en önemli şey mutlu olmaktır.”
 • “Başarının anahtarı özünde sıkı çalışmaktır.”
 • “Hayatın amacı özünde anlam bulmaktır.”

Yayımlandı

kategorisi