tiriz

Tiriz, Türkçe’de “inceden inceye, zayıf, cılız” anlamına gelir. Bu kelime, bir şeyin veya birinin ince, zayıf veya cılız olduğunu ifade etmek için kullanılır. Eğer başka bir anlamı veya konu hakkında daha fazla bilgi istersen, sormaktan çekinme! 😊

“Tiriz” kelimesi, Türkçe’de özellikle bazı bölgelerde kullanılan bir terimdir ve genellikle “kırgın” veya “küskün” anlamına gelir. Ancak, bu kelimenin kullanımı bölgesel farklılıklara bağlı olarak değişebilir ve genel Türkçe kullanımında pek yaygın değildir.

Eğer “tiriz” kelimesini başka bir bağlamda veya spesifik bir cümle içinde sormuşsanız, lütfen daha fazla bağlam sağlayın. Bu, size daha spesifik ve doğru bir açıklama yapmamı sağlayacaktır.

  1. Giysilerin yırtmacına ve eteğine eklenen ensiz kumaş parçası.
  2. Ensiz tahta.
  3. Çarpma ve sürtüşmelerden korunmak için güvertesiz teknelerin, direklerin ve dubaların dış kenarlarına takılan, tahtadan veya halat örgüsüyle yapılmış çıkıntı.

Yayımlandı

kategorisi