Tiroideus ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tiroideus" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tiroideus" ne demek?

 1. Kalkan bezi veya kalkan kıkırdağına ait olan

 2. Tiroit bezi veya kalkan kıkırdağına ait olan

Tiroideus nedir? İlişkili sözcükler

 • Kalkan Bezi: Tiroit bezi. (Yun. thyreos: kalkan; eidos: biçim) Yutağın altında, boynun ön ve yanlarında bulunan, şekli kalkana benzeyen, vücudun büyüme ve gelişmesi için gerekli hormonları kana salgılayan bir iç salgı bezi. devamı...
 • Tiroit Bezi: Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, çok damarlı, salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi, tiroit. Soluk borusunun başlangıç kısmında, sığırda 2., atgillerde 2. -3. köpekte 5-8. soluk borusu halkaları devamı...
 • Glandula Tiroidea: Kalkan bezi. Tiroit bezi. devamı...
 • Glandula Tiroidea: Kalkan bezi. Tiroit bezi. devamı...
 • Tiroit: Bezi. Tiroit bezi. Kalkan bezi devamı...
 • Kolloit: (Yun. kolla: zamk; eidos: şeklinde) Yarı geçirgen zarlardan kolayca geçemeyen yüksek molekül ağırlıklı büyük moleküller. Jelatine benzer, tutkalımsı. devamı...
 • Glandula Tiroidea Aksessorya: Eklenti kalkan bezi. Eklenti tiroit bezi. devamı...
 • Doğuştan Hipotiroidizm: Doğuştan tiroit bezinin yetersiz gelişimi, hormon üretimi bozuklukları veya şiddetli iyot yetersizliğinden kaynaklanan tiroit bezi bozukluğu. Hayvanlarda cücelik, makroglossi ve zihinsel bozukluklarla birlikte görülür. devamı...
 • Lenfositik Tiroit Bezi Yangısı: Köpekler ve maymunlarda gözlenen yaygın lenfosit infiltrasyonuyla ve fazla miktarda eozinofilik sitoplazmaya sahip oksifil hücrelerle belirgin, insanlardaki Hashimoto hastalığına büyük oranda benzerlik gösteren tiroit bezi yangısı, immün aracılı tiroit bezi yangısı. Köpeklerde de insanlardaki gibi poligenik özellikte kalıtsallığın söz konusu olduğu düşünülür. devamı...
 • Parafoliküler Hücre Tümörleri: Tiroit bezindeki kalsitonin salgılayan parafoliküler hücrelerden köken alan, en çok yaşlı boğalarda oluşan, diyetteki yüksek kalsiyum düzeyine bağlı olarak oluşan iyicil veya kötücül bez tümörleri. Omurlarda osteofitler, ankiloz, spondioz ve osteosklerozla birlikte görülür, C hücre tümörleri, tiroit bezi C hücre tümörleri. devamı...

Tiroideus ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.