tiroit bezi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tiroit bezi kelimesinin manası:

  1. Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, çok damarlı, salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi, tiroit.
  2. Soluk borusunun başlangıç kısmında, sığırda 2., atgillerde 2. -3. köpekte 5-8. soluk borusu halkaları düzeyinde bulunan ve bu halkaların yanlarına bağ dokuyla bağlanmış olan, tiroksin, triiyodotironin, ters triiyodotironin ve kalsitonin hormonları üreten bir iç salgı bezi, kalkan bezi, glandula tiroidea.
  3. Balıklarda büyümede, olgunlaşmada ve diğer endokrin bezlerinin hormon salgılanmasında görev yapan salgı bezi.

tiroit bezi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları