Titrasyon ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Titrasyon" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Titrasyon" ne demek?

 1. Eş değerleme

 2. Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyerek gerçekleştirilen bir analiz yöntemi.

 3. Konsantrasyonu bilinen bir çözeltiyle bilinmeyen bir çözeltinin eşdeğerlik noktasına kadar karışımını sağlayarak harcanan standart çözelti miktarından konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonunun bulunması yöntemi.

 4. Belirli bir miktar örnekteki etkenin sayısını belirlemek için gerçekleştirilen deney.

 5. Bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması.

Titrasyon nedir? İlişkili sözcükler

 • Geri Titrasyon: Titrasyon işleminde, çözeltiye eşdeğerlik noktasını aşacak şekilde standart çözelti ekleyip tepkimeye girmemiş olan standart çözelti miktarını ikinci bir standart çözelti ile bulma işlemi. devamı...
 • Titrasyon Hatası: Eşdeğerlik noktasına ulaşmak için gerekli titrant hacmi ile dönüm noktasına ulaşmak için harcanan titrant hacmi arasındaki fark. devamı...
 • Gayrisafi Değişim Ticaret Haddi: Belirli bir dönemde gerçekleştirilen dışsatım miktarı karşılığında ne kadar dışalım yapıldığını gösteren ve dışsatım miktar dizininin dışalım miktar dizinine bölünmesiyle hesaplanan oran. krş. dışsatım miktar dizini, dışalım miktar dizini devamı...
 • Titrasyon Eğrisi: Titrasyonda, eklenen çözelti hacmine karşı çözelti pH’sının grafiği; Bir asit- baz titrasyonunda pH’nın nasıl değiştiğini gösteren ve titrasyonun eşdeğerlik noktasını (dönüm noktası) saptamakta kullanılan eğri. devamı...
 • Türev Titrasyon Eğrisi: İlave edilen titrant hacmine karşı, birim hacim başına ölçülen büyüklükteki değişim ile ilgili eğri. Bir türev eğrisinde, normal titrasyon eğrisinde büklüm noktasının bulunduğu noktada bir maksimum görülür. devamı...
 • Elektronik Müzik: Elektronik çalgı ve cihazlarla yaratılan müzik. Yinelenimleri düzenlenebilir çeşitli biçimdeki dönemsel gerilimler üreten elektronik aygıtlarla gerçekleştirilen müzik. (Doğrudan doğruyaelektronik müzik gerçekleştirmek için yapılan bu aygıtların başlıcaları Martenot Dalgaları, Trautonium, Ondioline, devamı...
 • Potansiyometrik Titrasyon: Polarize olmayan bir elektrot kullanarak sistemden akım geçirmeksizin elektrotlarda oluşan gerilimin ölçülmesine dayanan yöntem. Potansiyometrik titrasyon ile kuvvetli asit, zayıf asit ve bu asitlerin karışımdaki miktarlarını bulmak mümkündür. devamı...
 • Potansiyometrik Titrasyon: Polarize olmayan bir elektrot kullanarak sistemden akım geçirmeksizin elektrotlarda oluşan gerilimin ölçülmesine dayanan yöntem. Potansiyometrik titrasyon ile kuvvetli asit, zayıf asit ve bu asitlerin karışımdaki miktarlarını bulmak mümkündür. devamı...
 • Titrasyon Asiditesi: Asitlik değeri. devamı...
 • Plato Konsantrasyonu: Bir ilacın atılımında vücuda giren ilaç miktarıyla vücuttan çıkan ilaç miktarının birbirine eşit olması sırasındaki plazma konsantrasyonu. devamı...

Titrasyon ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.