Tiyatro Sezonu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tiyatro Sezonu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tiyatro Sezonu" ne demek?

 1. Bk. tiyatro dönemi

Tiyatro Sezonu nedir? İlişkili sözcükler

 • Dağar Tiyatrosu: Bir tiyatro dönemi içinde oynanmasını uygun gördüğü oyun demetini, ilerde de oynayabilecek biçimde, önceden belirleyen dramaturgi anlayışını benimseyen tiyatro. devamı...
 • Benzetmeci Tiyatro: Seyirciyi duygusal açıdan sahnede olan bitenlere kaptıran ve baş oyun kişileriyle özdeşleştiren yanılsamacı tiyatro, iki asal tiyatro anlayışından biridir. Öteki için bk. göstermeci tiyatro. devamı...
 • Dramatik Tiyatro: 1-Konuşmanın, hareketlerle desteklendiği tiyatro. 2 – Epik tiyatronun çıkışından sonra, güzelduyusal nitelikleri gözönüne alınarak duygusal boşalım sağlayışından dolayı «Aristotelesçi tiyatro» olarak da tanımlanmaya başlanmıştır. bk. benzetmeci tiyatro. devamı...
 • Dağar: Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap. Dağarcık devamı...
 • özel Tiyatro: Kişi veya kuruluşlara ait tiyatro. Özel kişilerin kurup yönettiği, çoğu kez tecimsel tiyatro. devamı...
 • Havalı Tiyatro: Işık, dekor uyumu ve yöntem ile ilk görünüşte seyirciyi etkileyen tiyatro bk. empresyonist tiyatro). devamı...
 • Gerçeküstücü Tiyatro: Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da André Breton’un, Freud’un görüşlerine dayanarak açtığı ve bilinçaltı varsayımları ile düşte olduğu gibi, parçaları birbirini tutmaz bir anlatım biçimi ile vermeye çalışan tiyatro anlayışı. On dokuzuncu yüzyıl sonunda Jarry’ın ve daha sonra Apollinaire’in öncülük ettiği tiyatro anlayışı. Irtaud’nun tiyatro görüşleri de bu akımın gelişimi içinde yer alır. devamı...
 • Yüzen Tiyatro: Bir gemi, bir vapur içinde ya da üstündeki tiyatro. Amerika’da Mississippi Irmağındaki eğlence ve tiyatro gemisi. devamı...
 • Yanılsamacı Tiyatro: İki temel tiyatro anlayışından biri. Bu tür tiyatroda, seyircinin, sahnedeki olaylara, onları yaşıyormuşçasına katılması sağlanır. bk. benzetmeci tiyatro. devamı...
 • Aşamalar Kuramı: (Rostow) Toplumların ekonomik gelişmesinin, geleneksel toplum-ön koşullar dönemi -kalkış dönemi- ekonomik olgunluk dönemi- yüksek yığın tüketimi dönemi diye adlandırılan, birbirini izleyen beş dönemden oluştuğunu savunan kuram. devamı...

Tiyatro Sezonu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.