to be fastened lightly sözlük anlamı nedir?

Sözlükte to be fastened lightly kelimesinin manası:

  1. İliştirmek

to be fastened lightly ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları