Toksik Madde ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Toksik Madde" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Toksik Madde" ne demek?

 1. Biyolojik sistemlerde geri dönüşümsüz hasar ve ölümle sonuçlanan etkiler gösteren zehirli kimyasal maddeler.

Toksik Madde nedir? İlişkili sözcükler

 • Yenilmez Madde: Zehirli çekirdekler ve bitkiler, sert deri, kabuk ve tohumlar, meyve ve bitkilerin çürüyen kısımları gibi besin için uygun olmayan maddeler. devamı...
 • Toksik: Ağulu Bk. ağılı Bk. sağlığa devamı...
 • Kirletici Madde: Hava, su ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde istenmeyen değişikliklere yol açan, sağlığa, yaşama, insan aktivitelerine veya diğer canlı mikroorganizmalara zarar verebilen yabancı maddeler. devamı...
 • Anorganik Madde: Karbonatlar, siyanürler ve birkaç basit karbon bileşikleri hariç karbon içermeyen, çoğunlukla bitki ve hayvan kaynaklı maddelerin dışında kalan kimyasal maddeler. devamı...
 • Kontrast Madde: Görüntüverir madde İncelenecek yapıyı ortaya çıkarmak için X ışınlarını emen, baryum ve iyot gibi pozitif kontrast maddeler veya X ışınlarını fazla geçiren karbondioksit ve azotdioksit gibi negatif kontrast maddeler. devamı...
 • Birincil Haberciler: Hücreye haber ulaştıran ve hücre zarında belli bir reseptöre bağlanan hormon, nörotransmitter gibi kimyasal maddeler. devamı...
 • Kimyasal Kanser Yapıcılar: İnsanlarda ya da hayvanlarda kansere sebep olan kimyasal maddeler. Etil metan sülfonat, dimetil sülfat, metan sülfonat, ß-propiolakton gibi bazı kimyasal maddeler direkt kansere sebep olurken, benzopiren, 2-naftilamin, dimetilnitrozamin, vinil klorid, aflatoksin gibi bazı maddeler ise dolaylı olarak, yani metabolitleri kansere sebep olur. Kimyasal karsinojenler. devamı...
 • Feromon: (Yun. pherein: taşımak; hormon: hormon) Aynı türün bireyleri arasında haberleşmeyi sağlayan kimyasal madde. Eşeyferomonu vb. gibi. Bir organizma tarafından diğer bir organizmayı etkilemek amacıyla yeni erginleşmiş dişi böceklerle memelilerdeki özel devamı...
 • Progesteron Hormon Anologları: Doğal progesteronlardan farklı kimyasal yapıda olmasına rağmen progesteron etkinliği gösteren maddeler, progestin analogları. devamı...
 • Madde Madde: Maddeler hâlinde sıralayarak. devamı...

Toksik Madde ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.