toksikoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte toksikoloji kelimesinin manası:

  1. Zehirle, onların organizmaya olan etkileriyle ve zehirlerin belirlenmesiyle uğraşan bilim dalı.
  2. Ağu bilimi
  3. Bk. zehir bilimi.
  4. Sağlığa aararlı maddelerin yapısını ve etkisini inceleyen bilim dalı.
  5. İlaçlar, tarım, endüstri ve diğer uğraşı alanlarında kullanılan kimyasal maddelerin canlılar üzerindeki zehirli etkilerini inceleyen bilim dalı, zehir bilimi.
  6. Zehirleri ve onların organizmaya olan etkilerini inceleyen bilim dalı.

toksikoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları