tolerantly sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tolerantly kelimesinin manası:

  1. HoşŸGörülü bir şŸekilde, müsamahakar bir şŸekilde, peşŸin hükümsüz bir şŸekilde, anlayışŸla

tolerantly ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları