tonlu ünsüz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tonlu ünsüz kelimesinin manası:

  1. Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde ayrı ayrı oturaklarda ve sadece birer küreği olan tekne.
  2. Ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin titreşip ton vermesiyle boğumlanan ünsüz türü, ötümlü ünsüz, yumuşak ünsüz: b, c, d, g, ğ, j, ı, m, n, v, y, z.
  3. Ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin titreşip ton vermesi ile boğumlanan ünsüz türü. Türkçede b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, v, y, z ünsüzleritonlu ünsüzlerdir. Karşıtı tonsuz ünsüz’dür.

tonlu ünsüz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları