topaç

  1. Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak.

  2. Kurşun borunun ağzını genişletmekte kullanılan bir tür ağaç tıkaç.

  3. Kayık küreğinin toparlakça yeri.

  4. Toparlak sepet veya küçük küfe.

  5. Çocukların sicim sarıp salarak çevirdikleri armut biçimindeki oyuncak.

  6. Sağlıklı, gürbüz (çocuk).

  7. Kurşun borunun ağzını genişletmekte kullanılan,topaç biçimli ağaç tıkaç.

  8. Bk. topaç


Yayımlandı

kategorisi