toplamak ingilizce

Toplamak İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

“Toplamak” ifadesinin İngilizcedeki karşılığı “to fill” fiilidir. Bu fiil, bir şeyi bir şeyle doldurma veya bir şeyin içini doldurma anlamına gelir. “To fill” fiili, hem nesneli hem de nesnesiz olarak kullanılabilir.

Nesneli Kullanım:

 • To fill a glass with water: Bir bardağı suyla doldurmak
 • To fill a tank with gas: Bir tankı gazla doldurmak
 • To fill a hole with dirt: Bir deliği toprakla doldurmak

Nesnesiz Kullanım:

 • The glass is filling up with water: Bardak suyla doluyor
 • The tank is filling up with gas: Tank gazla doluyor
 • The hole is filling up with dirt: Delik toprakla doluyor

Türkçe Anlamı:

“Toplamak” ifadesinin Türkçe karşılığı, bir şeyin içini bir şeyle doldurma veya bir şeyi bir şeyle doldurma anlamına gelen “doldurmak” fiilidir. “Doldurmak” fiili, hem nesneli hem de nesnesiz olarak kullanılabilir.

Nesneli Kullanım:

 • Bardağı suyla doldurmak: Bir bardağı suyla doldurmak
 • Tankı gazla doldurmak: Bir tankı gazla doldurmak
 • Deliği toprakla doldurmak: Bir deliği toprakla doldurmak

Nesnesiz Kullanım:

 • Bardak suyla doluyor: Bardak suyla doluyor
 • Tank gazla doluyor: Tank gazla doluyor
 • Delik toprakla doluyor: Delik toprakla doluyor

“To Fill” ve “To Fill Up” Arasındaki Fark

“To fill” ve “to fill up” ifadeleri genellikle birbirinin yerine kullanılabilir, ancak aralarında ince bir fark vardır. “To fill” ifadesi, bir şeyi tamamen doldurma anlamına gelirken, “to fill up” ifadesi, bir şeyi mümkün olduğunca doldurma anlamına gelir.

Örneğin:

 • I filled the glass with water: Bardağı suyla doldurdum (Bardak tamamen dolu değil)
 • I filled up the glass with water: Bardağı suyla doldurdum (Bardak tamamen dolu)

“To Fill” Fiilinin Diğer Kullanımları

“To fill” fiili, doldurma anlamının yanı sıra başka anlamlarda da kullanılabilir:

 • To satisfy a need or desire: Bir ihtiyacı veya arzuyu karşılamak
 • To occupy a space or position: Bir alanı veya pozisyonu doldurmak
 • To complete or fulfill something: Bir şeyi tamamlamak veya yerine getirmek

Örneğin:

 • The food filled me up: Yemek beni doyurdu
 • The new employee filled the vacant position: Yeni çalışan boş pozisyonu doldurdu
 • The project filled all of our expectations: Proje tüm beklentilerimizi karşıladı

Sonuç

“Toplamak” ifadesinin İngilizcedeki karşılığı “to fill” fiilidir ve Türkçe karşılığı “doldurmak” fiilidir. Bu fiiller, bir şeyi bir şeyle doldurma veya bir şeyin içini doldurma anlamına gelir. “To fill” ve “to fill up” ifadeleri genellikle birbirinin yerine kullanılabilir, ancak aralarında ince bir fark vardır. “To fill” ifadesi, bir şeyi tamamen doldurma anlamına gelirken, “to fill up” ifadesi, bir şeyi mümkün olduğunca doldurma anlamına gelir. “To fill” fiili, doldurma anlamının yanı sıra başka anlamlarda da kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi