toplumbilimci sözlük anlamı nedir?

Sözlükte toplumbilimci kelimesinin manası:

  1. Toplumbilim bilgini, içtimaiyatçı, sosyolog .

toplumbilimci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları