toplumsal bulaşma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte toplumsal bulaşma kelimesinin manası:

  1. Bir toplumda, toplumsal küme içinde korku, ürkü gibi coşkusal durumların üyeler arasında iletilerek hızla yeğinleşmesine, böylece bütün toplumun ya da toplumsal kümenin sürü davranışı gibi ortaklaşa bir tepki oluşturmasına yol açan toplumsal etkileşme süreci.

toplumsal bulaşma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları